Czyszczenie i smarowanie łańcucha rowerowego


Photo credit: -Kevong- via Foter.com / CC BY-ND

Czyszczenie łańcucha jest jedną z najważniejszych czynności, którą rowerzysta powinien wykonywać regularnie. Czysty układ napędowy gwarantuje cichą i bezawaryjną pracę każdego roweru. Dlatego też należy odpowiednio zadbać o tę część naszego dwukołowca. (więcej…)